Klubb som är medlem i Skridskonätet är markerad med Markering av medlem i Skridskonätet till höger om sitt namn.

Nytt urval
 
Långfärdsskridskoklubbar i Noord-Holland
 
Hollands LångfärdsSkridskoklubb (HLSK)Medlem i Skridskonätet
Logotyp Hollandse Lange tocht Schaats Klub. Hollands LångfärdsSkridskoKlubb har som mål att organisera skridskoutflykter för holländska skridskoåkare i Holland, Tyskland eller Sverige. De åker på samma sätt som svenska långfärdsskridskoklubbar, d.v.s. i små grupper med ledare på orekade isar.
Webbplats:www.hlsk.nl 
 
Nytt urval