Klubb som är medlem i Skridskonätet är markerad med Markering av medlem i Skridskonätet till höger om sitt namn.

Nytt urval
 
Långfärdsskridskoklubbar i Gotland
 
FF Visby (Visby) 
Logotyp Friluftsfrämjandet, Visby lokalavdelning. Klicka Långfärdsskridsko.
Webbplats:www.frilufts.se/visby 
 
Träskseglaresällskapet (Träsk) 
Träskseglaresällskapet
 
Nytt urval