Klubb som är medlem i Skridskonätet är markerad med Markering av medlem i Skridskonätet till höger om sitt namn.

Nytt urval
 
Långfärdsskridskoklubbar i Ahvenanmaa/Åland
 
Ålands Motionsförbund (ÅMF)Medlem i Skridskonätet

Denna portal kommer inom kort fyllas på med information om ÅMF Skrinnares verksamhet. För att få delta i de turer som annordnas måste man genomgå en grundutbildning, vara medlem i Ålands Motionsförbund samt vara korrekt utrustad.

När isarna är bra ordnar vi ledarledda turer under förutsättning att det finns tillräckligt bra isar. Turerna är i första hand för nybörjare och ovana åkare men inget hindrar att mer vana åkare som gärna vill åka i sällskap kommer med. Efter varje tur kommer det normalt också en rapport om den åkta turen. Vi ser även till att utbilda medlemmarna så att de ska kunna genomföra egna turer i mindre grupper på ett säkert och trevligt sätt.

Genom medlemskapet i Skridskonätet får våra medlemmar tillgång till andra klubbars is och färdrapporter från hela norden. Dessutom ges ÅMF medlemmar möjlighet att förja med på andra klubbars turer då isen ännu ej lagt sig på Åland.

 
Kumlinge Skrinnare (KS) 
Logotyp Kumlinge Skrinnare. Intresseområde : "Öst-Åland" + skärgården ( Ål.) + Åbolands skärgård ---under utveckling. Enskärs fyr i norr till Bengtskärs fyr i söder. Saltisar från nyår t.o.m påsk, 6000 + 24000 öar.
 
Nytt urval