Klubb som är medlem i Skridskonätet är markerad med Markering av medlem i Skridskonätet till höger om sitt namn.

Nytt urval
 
Långfärdsskridskoklubbar i Norrbotten
 
Friluftsfrämjandet Luleå (FF Luleå) 
Logotyp Friluftsfrämjandet Luleå
Webbplats:www.frilufts.se/lulea/lfs.html 
 
Friluftsfrämjandet Piteå (FF Piteå) 
Logotyp Friluftsfrämjandet i Piteå. Håller koll på isarna i Piteås omgivningar. Kontaktperson: Ove Persson, 0911-164 86.
 
Luleå Långfärdsskridskoklubb (LLSK) 
Logotyp Luleå Långfärdsskridskoklubb åker mellan kust och fjäll. Kontaktperson: Kari Jämsä, 0920-26 97 97
Webbplats:www.llsk.se 
 
Norrbottens Isseglarförbund (NbIss) 
Norrbottens Isseglarförbund, Luleå. Åker även långfärdsskridsko. Kontaktperson: Sonny Sunnerö, 0920-882 89
 
Nytt urval