Klubb som är medlem i Skridskonätet är markerad med Markering av medlem i Skridskonätet till höger om sitt namn.

Nytt urval
 
Långfärdsskridskoklubbar i Västerbotten
 
FF Frostkåge (FF Fkå)Medlem i Skridskonätet
Logotyp Friluftsfrämjandet Frostkåge, Skellefteå. Håller koll på havsisen från Bjuröklubb i söder till Tåme i norr samt närliggande sjöar.
Webbplats:www.iswebben.se 
 
Friluftsfrämjandet Umeå (FF Umeå) 
Logotyp Skridskonätverket i Umeå. Kontaktperson: Lars Alskär, 090-77 01 22
Webbplats:www.frilufts.se/?umea_skridskor 
Intalare:090-777910
 
IKSU-frilufts, Umeå (IKSU) 
Logotyp IKSU i Umeå har en friluftssektion som sysslar med långfärdsskridsko. IKSU-frilufts har en e-postlista. Alla på listan kan skicka ut is och turinformation. Turer arrangeras. Område: sjöar och framförallt havet några mil söder och norr om Umeå.
Webbplats:www.iksu.se/frilufts 
 
Nytt urval