Observationen avser en plogad/konstfrusen bana

Svinnegarnsviken [Uppland]

 Väl åkbar | Ingen uppgift
Isinfo: Helt islagd (> 95%)
Kommentarer:
Banan, ca 5 km utgående från friluftsfrämjandets stuga i Bredsand, helt utmärkt, men lite köldsprickor att se upp med.

Utanför banan ca 3 cm hård snö. Drivbildning stör ej, men skaren i botten bromsar, det går tungt. Utom bitvis, där går det ännu tyngre. Perfekt underlag för skating på skidor.

Trots +7 så inte antydan till snösmältning. Däremot uppe på land är i stort all snö borta i sollägen.
Tid: 2017-02-14 (Inrapporterat: 2017-02-14 15:32)

Visa mer om Svinnegarnsviken

Informationen i Isobservationerna har inte granskats av Skridskonätet eller av i Skridskonätet medverkande klubb på något vis. All användning av informationen ovan sker helt på eget ansvar. Tänk på att is är färskvara och kan förändras snabbt.