Observationen avser en plogad/konstfrusen bana

Valloxen [Uppland]

 Åkbar | Egen skridskoåkning
Isinfo: Helt islagd (> 95%), väl bärig, kärnis
Åkyta: Fläckvis mjuk, huvudsakligen jämn, fastfrusen snö, råkar
Kommentarer:
Njutbar åkning i solsken idag, både med- och motvind på plogad bana från Särstabadet bort till E4-bron och tillbaka längs andra sidan av sjön, ca 4 km lång. Isen är inte perfekt, en hel del naturliga sprickor/råkar, även sprickor/skåror från skridskoåkare och borthuggna flisor som gjorde att jag fastnade och föll vid ett tillfälle. Delvis snötäckt is men flera fina partier med blankis. Överlag bra om man inte är så kräsen.
Tid: 2017-02-12 (Inrapporterat: 2017-02-12 16:27)

Visa mer om Valloxen

Informationen i Isobservationerna har inte granskats av Skridskonätet eller av i Skridskonätet medverkande klubb på något vis. All användning av informationen ovan sker helt på eget ansvar. Tänk på att is är färskvara och kan förändras snabbt.