Bli medlem

DLS medlemmar åker ledarledda skridskoturer i gott sällskap i Stockholms närhet. Mötesplatsen är i Danderyd och vi använder egna bilar, kommunala färdmedel eller abonnerad buss. Vi välkomnar nya medlemmar men vill att klubben ska kunna växa i en takt som gör att resurser avseende ledare och administration räcker till. Styrelsen avgör från år till år hur många medlemmar klubben klarar av.

För att bli medlem i DLS gäller följande:

• Att du kan åka långfärdsskridskor så pass väl att du kan följa med på en organiserad tur i måttlig takt. Våra turer sträcker sig normalt över 2,5 till 5 mil.
• Att du är införstådd med klubbens säkerhetsregler.
• Att du har deltagit i en av DLS organiserad tur. OBS! För att få följa med på en organiserad tur ska du vara införstådd med DLS säkerhetsregler och vara utrustad enligt dessa.
• Att du har deltagit eller kommer att delta i DLS välkommenkväll när sådan anordnas.
Om du inte känner någon medlem i DLS som kan bjuda in dig som gäst på en tur kan du kontakta DLS sekreterare som kommer att bereda möjlighet att följa med på en organiserad tur.

Ansök om medlemskap

Om du vill bli medlem, klicka på knappen nedan och skriv ut formuläret, fyll i och skicka det till DLS.Ändrad 2013-05-13