DLS styrelse

DLS styrelse säsongen 2016-2017

Ordförande: Brita Sundström

Telefon: 08-732 51 54
Mobil: 076-942 51 54
E-post: brita_sund@hotmail.com

• Kontakta gärna Brita för allmänna frågor om DLS och om du har synpunkter på saker som kan förbättras i föreningen.


Sekreterare: Ann Segerborg-Fick

Telefon: 08-755 67 57
Mobil:  073-728 96 25
E-post: ann.segerborg.fick@gmail.com

• Sekreteraren för protokoll vid styrelse- och årsmöte samt ordnar med utskick av kallelse till årsmöte och matrikel.

• Tygmärken och klistermärken för bil finns hos sekreteraren.

• Meddela sekereteraren om du inte längre vill vara medlem i DLS.

OBS! Betalningar till DLS skall göras till plusgironr. 4307981-3.


 

Kassör: Jan Freudmann

Telefon: 08-758 62 61

Mobil: 073-958 62 61

E-post: jan.freudmann@telia.com


• Kassören sköter DLS ekonomi. Du kan kontakta honom för frågor om medlemsavgiften, för ersättning för dina utlägg eller redovisning av inkomster som berör DLS.

OBS! Betalningar till DLS skall göras till plusgironr. 4307981-3

 

 _______________________________________________________________________

 

Tur- och ledaransvarig samt Webbsamordnare: Börje Larsson

Telefon: 08-768 62 32
Mobil: 070-979 09 24
E-Post: bl_48@hotmail.com

• Ansvarar för ledarschema, ledarutbildning samt övningar för klubbens medlemmar t.ex. räddningsövningar. Ansvarar även för klubbens webbsida.


Tur- och ledaransvarig: Anders Lycken

Telefon: 08-26 47 31
Mobil: 070-592 01 54
E-post: anders.lycken@sp.se

• Ansvarar för ledarschema, ledarutbildning samt övningar för klubbens medlemmar t.ex. räddningsövningar

Ändrad 2016-12-13