G till:
Att tnka p
Obligatorisk utrustning
Livlina

DLS grundlggande skerhetsregler

 1. Allmnt
  • Nedanstende skerhetsregler antogs av DLS styrelse 2008-11-23.
  • Mlet fr Klubbens skerhetsarbete r att minimera risken fr personskada utan att kgldjen begrnsas. Medlemmarna ska drfr verka fr att Klubbens utfrder genomfrs p ett skert och trevligt stt.
  • Skerhetsfrgorna ska ha en framskjuten plats i utbildningen av medlemmar och ledare.
  • Anmrkning: Detta berr ledarutbildningen, isvaksvningar, tematurer p intressant is och terkommande inslag som t.ex. linkastning under ordinarie turer.
  • Deltagare, kpersoner och ledare ska agera prestigelst och med fokus p skerheten.
  • Allt deltagande i Klubbens turer sker under eget ansvar.

 2. Planering av turer
  • Veckoansvarige br vid utlysning av turer, vid behov med std av Klubbens israpportrer, i rimlig utstrckning informera om frvntade isfrhllanden och vid behov informera tnkta deltagare att turen kan vara mera krvande n normalt.
  • I lngsamma och mellangruppen br helst tv ledare tjnstgra varav den ena r huvudledare.
  • Infr varje tur br genomfras msesidig kontroll av skerhetsutrustningen.
  • Anmrkning: Denna kontroll avser ryggsck med midjeblte och grenband, livlina med frlngningsband till grenremmen och karbinhake, ispik (dubbelpik eller pik med extrastav), isdubbar och visselpipa.
  • Ledaren har rtt att avvisa deltagare med ptagliga brister i skerhetsutrustningen eller kvana fr den planerade turen.

 3. Ledares ansvar
  • Under Klubbens utfrder r det ledaren som i samrd med deltagarna utifrn rdande frhllanden gr riskbedmning och beslutar om frdvg eller om turen ska avbrytas. Anmrkning: Srskild uppmrksamhet fordras t.ex. fr att undvika stora svaga omrden med nyis eller vris (ddsskalleis).
  • Ledaren ska utse en kperson; undantag kan gras om gruppen r liten och bestr av erfarna kare.
   Anmrkning: Kperson br vara utbildad ledare eller erfaren kare som vid behov ska kunna ta beflet.
  • Ledare ska avbryta en tur som han eller hon inte anser kunna genomfras p ett betryggande stt. Kperson kan p samma stt avbryta en tur. Klubben stdjer frutsttningslst varje beslut om att avbryta en tur.
  • Ledaren ska under turen fortlpande informera om isen, potentiella faror, frdplaner, tidsfrhllanden fr att underltta gruppens delaktighet och ka dess kunskaper.
  • Om deltagare begr att fr egen del f avbryta en tur bedmer ledaren om s kan ske utan kad risk fr den enskilde eller gruppen. Ledaren ska i s fall se till att deltagaren kan komma i land p lmplig plats och p lmpligt stt.

 4. Deltagares ansvar
  • Deltagare i Klubbens turer ansvarar fr att de har den utrustning som freskrivs i matrikeln.
  • Deltagare ska vlja lmplig kgrupp med hnsyn till egen kfrmga.
  • Deltagare ska flja ledarens anvisningar.
  • Deltagare i Klubbens turer kan begra att fr egen del f avbryta en tur som han eller hon inte anser kunna genomfras p ett betryggande stt.
  • Deltagare ska ha uppsikt p isen dr de sjlva ker.
  • Deltagare ska alltid ka bakom ledaren.
  • Deltagare ska hantera pikar och stavar utan risk fr sig sjlva och andra.
   Anmrkning: Piken br t.ex. hllas utanfr verarmen med spetsen snett framt och nedt. Pik som hlls mellan verarm och kroppen kar risken fr skador vid fall eller kan skada framfrkande. Stakning kan innebra risk fr bakomkande.
  • Deltagare ska vidarebefordra varningsrop och anvisningar bak i kn.
  • Deltagare ska ptala upplevd risk, oro, trtthet eller rastbehov fr kperson eller ledare.
  • Deltagare ska assistera vid tillbud som t.ex. plurrning.
   Anmrkning: Det r viktigt att den plurrade fr hjlp med ombyte och brandet av de vta klderna.
  • Deltagare br rapportera avvikelser vid utfrder till den relevanta frdrapporten.

 5. Gstkare
  • Gstkare omfattas av samma skerhetsregler som vriga deltagare. Deltagare eller ledare som avser inbjuda gstkare ska informera om DLS skerhetsregler och ka i samma grupp som gsten. Ledare i tjnst ska ej inbjuda gstkare. Vid turer i skrgrden eller i omrden dr det kan frvntas svra isfrhllanden ska deltagare som avser inbjuda gstkare infr turen samrda med huvudledaren i aktuell kgrupp.

Att tnka p

Fr dig som r ledare

 1. Genomfr kontroll av skerhetsutrustningen fre avfrd. Du ska inte ta med deltagare med ptagliga brister i skerhetsutrustningen eller bristande kvana fr den planerade turen.
 2. Utse en kperson.
 3. Informera deltagarna fortlpande under turen om isen, potentiella faror och dina frdplaner.
 4. Om deltagare vill avbryta turen ska du bedma om s kan ske utan kad risk fr den enskilde eller gruppen. Du ska i s fall se till att deltagaren kan komma i land p lmplig plats och p lmpligt stt.
 5. Avbryt turen om du anser att den inte kan genomfras p ett betryggande stt. Din kperson kan p samma stt avbryta en tur.

Fr dig som r deltagare

 1. Br den utrustning som freskrivs i matrikeln.
 2. Vlj fr dig lmplig kgrupp.
 3. Flj ledarens anvisningar fr att inte ventyra gruppens skerhet.
 4. Hll uppsikt p isen.
 5. k alltid efter ledaren.
 6. Hantera din ispik och dina stavar utan risk fr dig sjlv och andra deltagare.
 7. Vidarebefordra varningsrop och anvisningar till vriga deltagare.
 8. Sg till ledaren eller kpersonen om du r trtt eller tycker isen knns osker.
 9. Du kan begra att fr egen del f avbryta en tur som du anser att den inte kan genomfras p ett betryggande stt.
 10. Du ker alltid under eget ansvar.

Gster r vlkomna

 1. Dina gster mste flja DLS regler och ska ka i samma grupp som du. Vid turer i skrgrden eller i omrden dr det kan vara besvrlig is mste du infr turen samrda med ledaren.

Se ven DLS grundlggande skerhetsreglersom du hittar
hr.

OBLIGATORISK SKERHETSUTRUSTNING 

vid skridskofrder med DLS

Ryggsck din flythjlp Skall ha midjerem och grenrem och innehlla en komplett omgng extraklder, packade i tta plastpsar.

Rddningslina Skall vara frsedd med rddningskrok och vara fst vid midjeremmen. Se Livlina. Linan skall kunna ns och kastas utan att ryggscken tas av.

Isdubbar Skall sitta ltt tkomliga.

Visselpipa Anvnds fr att pkalla uppmrksamhet vid ndlge.

Ispik Gr dig bekant med just den ispik du anvnder.

Extrastav Staven kan vara ndvndig vid rkvergngar och r till god hjlp vid t ex skravelis

Ovanstende skerhetsutrustning r obligatorisk p samtliga av DLS arrangerade turer.

Vra frdledare har rtt att avvisa kare som har brister i skerhetsutrustningen.

k aldrig utan sllskap!


Fritt efter Olle Malmgren och Lars-Hkan Lindqvist

S hr skall livlinan sitta.

P rddningsvningar  har den nya rddningstekniken med kltterkrok i ett band till midjeremmen utvecklats under mnga hundra plurrningar genom bristande is.

Idn r att snabbt och skert kunna koppla sig till en rddnings- eller skerhetslina och att f draget i midjeremmen samtidigt som man har bda hnderna fria och kan hjlpa till med bda dubbarna. Bandet mste vara s lngt att man kan koppla kroken framfr sig, p iskanten.

I vaken kopplar man kroken runt den lina som kommer.

S hr fster man krok och band. A. Rddningslina. B. Kltterkrok. C. Band. D Midjerem. E Grenrem. Den frstorade bilden visar hur bandet knyts till rddningslina och krok.

 

    krokremlivlina.JPG (97893 bytes)    livlinankrok.jpg (72993 bytes)

Klicka p foton fr strre bild!

S hr skall linan kopplas

Plurraren fr en lina (A) frn en rddare  Hugger fast den egna kroken med linan (B)  runt rddarens lina (A). Nr rddaren drar fr plurraren draget i midjeremmen och kan hjlpa till med bda dubbarna.
Rddarens krok (A) r kopplad till skerhetslinan (B) frn en kamrat p sker is. Nr rddaren krupit fram till den lina (C) som plurraren kastat, hugger han sin krok runt den. Alla tre r nu hopkopplade. Bandet gr till rddarens midjerem och till hans lina som r oppnad. Skulle isen brista under rddaren innan han nr plurrarens lina r han redan skrad bakt och kan kasta sin lina frn sin vak till plurraren. Den frstorade bilden visar sammankopplingen av alla tre linorna.